WF do wyboru w II semestrze

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Aldona Pocętek - Drozd

 

SIATKÓWKA

 

 

 15:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa I – uczniowie dojeżdżający)

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

 

STRZELECTWO (grupa I)

15:15 – 16:45, aula,  Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY

 15:15 – 16:45, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 17:00 – 18:30, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa II – uczniowie z Goleniowa)

 

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

 

STRZELECTWO (grupa II)

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

II semestr

Rok Szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum nr 4 w Goleniowie

 

Cele i zadania:

 

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 

04.02.2017 r. (4 godzin)

 

11.03.2017 r. (8 godzin)

 

08.04.2017 r. (6 godzin)

 

13.05.2017 r. (8 godzin)

 

10.06.2017 r. (6 godzin)

 

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują  32 godziny lekcyjne fakultetu w drugim semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje nie zaliczenie zajęć

 

Nieobecność usprawiedliwioną uczeń może odrobić 1 raz w semestrze w postaci dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć dodatkowych w celu odrobienia nieobecności (w miarę możliwości czasowych, np.  dodatkową sobotę).