Zajęcia fakultatywne WF

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych, siódmych i gimnazjalistów

w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Aldona Pocętek - Drozd

 

SIATKÓWKA

 

14:25 – 15:55, aula,  Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY

(Grupa I – pierwszeństwo dla uczniów dojeżdżających)

 13:45 – 15:15, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa I – pierwszeństwo dla uczniów dojeżdżających)

 

 

 

13:45 – 15:15, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 16:00 – 17:30, aula,  Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY (Grupa II)

 15:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa II )

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty) prowadzone przez p. Małgorzatę Grzelak.

 

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

I semestr

Rok Szkolny 2017/2018

Cele i zadania:

 

 

Sposób realizacji zajęć:

- Uczniowie realizują  34 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze                       w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odzieży i obuwia adekwatnego                           do warunków pogodowych. Zalecane jest posiadanie prowiantu i napojów.

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają              na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej;

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej;

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej;

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej.

 

 

 

data

zajęcia

30.09.2017

Wycieczka pociągiem  trasa  Goleniów - Międzyzdroje - Goleniów

28.10.2017

Rajd z przewodnikiem PTTK - Puszcza Bukowa lub Puszcza Wkrzańska

25.11.2017

Dokarmianie zwierząt, ognisko, spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Puszcza”

16.12.2017

Wycieczka do Bornego Sulinowa. Zwiedzanie Ośrodka Szkoleniowego Ochotniczej Straży Pożarnej

13.01.2018

Rajd z przewodnikiem PTTK - Puszcza Bukowa lub Puszcza Wkrzańska

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.