Świetlica w roku 2017/2018

Świetlica w roku 2017/2018

Plan od 29 I 2018 r.

 

Rano

7:00 – 8:00

E. Sobańska

K.Szymczak

W. Iwanicka

E. Chadaś

Poniedziałek

A.Miodek

9:30 – 15:30

 

13:30 – 17:00

14:30 – 15:30 (odwóz)

Wtorek

A.Smoter

10:30 – 15:30

14:30 – 17:00

11:40 – 16:40 (15:30 - odwóz)

13:15 - odwóz

Środa

M.Milewska

11:30 – 17:00

 

9:00 – 15:30

14:30 – 15:30 (odwóz)

Czwartek

E. Spór

11:30 – 17:00

 

12:40 – 16:40 (15:30 - odwóz)

13:15 - odwóz

Piątek

W. Iwanicka

11:30 – 15:30

13:35 – 17:00

8:00 – 14:00

14:00 – 15:30 (odwóz)