Zajęcia fakultatywne wych. fizycznego

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w roku szkolnym 2015/2016

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 (14:45 – 16:15, AULA, Miron Starosielec, Brazyliskie jiu-jitsu dla maluchów)

15:45 – 17:15, Szkoła Tańca „Prestige” przy ul. Niepodległości 12, Sylwia Jasińska

 

TANIEC  TOWARZYSKI

15:15 – 16:45, aula, Paulina Michalik

 

TENIS STOŁOWY

 14:25 – 15:55, aula, Katarzyna Dzwonkowska

 

FITNESS

14:25 – 15:55, aula, Katarzyna Dzwonkowska

 

FITNESS

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Maciej Pniewski

 

KOSZYKÓWKA

 

15:15 – 16:45, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 

 

 

 

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Paulina Michalik

 

SIATKÓWKA

 

 

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty):

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

                                                Cele i zadania:

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

19.09.2015 r. (8 godzin)

17.10.2015 r. (8 godzin)

21.11.2015 r. (8 godzin)

12.12.2015 r. (6 godzin)

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Historycznym szlakiem Goleniowa./ Wyjazd na basen

09.01.2016 r. (8 godzin)

 

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują  38 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje niezaliczenie zajęć