Kategorie nagród na Dzień Wyróżnień 2018

Kategorie nagród na Dzień Wyróżnień

18 czerwca 2018 roku

 

1. „Mały Omnibus” klas I – III SP 8

 

2. Najlepiej napisany sprawdzian trzecioklasisty SP 8

 

3. Najwszechstronniejszy sportowiec w SP 8 i G 4 (wyłoniony zgodnie z odrębnym regulaminem)

 

4. 100 % frekwencja w SP 8

 

5. „Duży Omnibus” klas IV – VI

 

6. Najlepszy uczeń klas IV – VI (najwyższa średnia ocen, wzorowe zachowanie)

 

7. 100 % frekwencja w G 4

 

8. Najlepszy uczeń klas G 4 (najwyższa średnia ocen, wzorowe zachowanie)

 

9. Złoty Absolwent G 4

 

10. Najbardziej uzdolniony muzycznie i plastycznie uczeń SP 8 i G 4

 

11. Najlepszy poliglota w SP 8 i G 4

 

12. Najlepszy matematyk w SP 8 i G 4

 

13. Najciekawszy projekt edukacyjny w gimnazjum

 

14. Finaliści / Laureaci konkursów wojewódzkich organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

15. Mistrz Szachownicy Zespołu Szkół oraz Mały Mistrz Szachownicy (z klas I – III SP 8)

 

16. Największy społecznik Zespołu Szkół

 

17. Największy postęp w nauce w SP 8 i G 4

 

18. Najlepszy Informatyk Zespołu Szkół

 

19. Najlepszy historyk w SP 8 i G 4

 

20. Mistrz ortografii SP 8 i G 4

 

21. Najlepszy geograf