Zajęcia pozalekcyjne

 

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Lp

Nazwisko i imię

nauczyciela

Konsultacje

Numer

sali

przedmiot

dzień/godz.

 

1.

 

 

Wasiluk

Jadwiga

 

 

Język polski konsultacje

 

Czwartek

14:40 – 15:25

 

s.21

 

2.

 

 

 

Bogumił – Felbur

Marta

 

Język polski konsultacje

 

Dyżur psychologa

 

 

Czwartek

14:40 – 15:25

 

Wtorek

14:30 – 16:00

 

 

s.22

 

3.

 

 

Swirog

Olga

 

 

Język polski konsultacje

 

Logopeda

 

 

Koło teatralne (G4)

 

 

Poniedziałek

15:15 – 16:00

 

Piątek

10:55 – 11:40

 

Piątek

14:30 – 15:15

 

s.5

 

 

 

 

 

s.5

 

4.

 

 

Jasielska

Izabela

 

 

Język polski konsultacje

 

Język polski dodatkowy dla

klasy IA

 

Zajęcia wyrównawcze

 

 

Poniedziałek

15:10 – 15:55

 

Poniedziałek

14:25 – 15:10

 

 

Piątek

14:30 – 15:15

 

s.1

 

 

s.1

 

 

 

s.24

 

5.

 

 

Cudziło

Joanna

 

 

Historia SP8 konsultacje

 

Historia i WOS G4 konsultacje

 

Kółko historyczne

 

 

Poniedziałek 14:35 – 15:20

 

Piątek

14:25 – 15:10

 

Środa

14:25 – 15:10

 

s.6

 

 

s.6

 

 

s.6

 

6.

 

 

Bielczuk

Magdalena

 

 

Język angielski dodatkowy dla klasy II A SP8

 

Język angielski dodatkowy dla klasy I A SP8

 

Język angielski konsultacje

 

 

Poniedziałek

12:50 – 13:35

 

 

Wtorek

10:55 – 11:40

 

 

Wtorek

13:35 – 14:20

 

s.23

 

 

 

s.14

 

 

 

s.23

 

7.

 

 

Jurczak

Magdalena

 

 

Język angielski dodatkowy dla klasy VA/VB

 

Język angielski dodatkowy dla klasy VIA/VIB

 

Język angielski konsultacje

 

 

Czwartek

11:50 – 12:35

 

 

Piątek

10:00 – 10:45

 

 

Czwartek

14:30 – 15:10

 

s.24

 

 

 

s.7

 

 

 

s.23

 

8.

 

Radłowska

Magdalena

 

 

Opieka na świetlicy

 

 

Język angielski dodatkowy dla klasy VIA/VIB

 

Język angielski konsultacje

 

 

Środa

7:00 – 7:50

 

Piątek

10:00 – 10:45

 

 

Czwartek

14:25 – 15:10

 

świetlica

 

 

s.21

 

 

 

s.5

 

 

 

9.

 

Dzwonkowska –

Turkiewicz

Katarzyna

 

 

Język hiszpański SP8 konsultacje

 

Język hiszpański G4 konsultacje

Kółko wyrównawcze

 

 

Środa

14:30 – 15:15

 

Czwartek

14:15 – 15:00

Wtorek

15:10 – 15:55

 

 

s.2

 

 

s.2

 

s.2

 

10.

 

Osińska

Marta

 

 

Opieka na świetlicy

 

 

Język angielski dodatkowy dla klasy VA/VB

 

Język hiszpański konsultacje

 

 

Piątek

7:00 – 7:50

 

Czwartek

11:50 – 12:35

 

 

Środa

14:40 – 15:25

 

świetlica

 

 

 

s.23

 

 

 

s.21

 

11.

 

Grzeszczyk – Biskup Alina

 

 

 

Opieka na świetlicy

 

 

Język niemiecki konsultacje

 

Zajęcia wyrównawcze dla klas III

 

 

Poniedziałek

7:00 – 7:50

 

Środa

14:30 – 15:15

 

Poniedziałek 15:10 – 15:55

 

świetlica

 

 

s.22

 

 

s.2

 

12.

 

Gerwatowska

Sylwia

 

 

 

Matematyka konsultacje

 

Matematyka dodatkowa dla klasy VI B

 

Matematyka dodatkowa dla klasy VI A

 

 

Czwartek

14:40 – 15:25

 

Poniedziałek

12:50 – 13:35

 

 

Piątek

11:50 – 12:35

 

s.26

 

 

s.3

 

 

 

s.21

 

13.

 

Motyk

Anna

 

 

Matematyka dodatkowa dla klasy III A

 

Matematyka konsultacje

 

Zajęcia wyrównawcze dla klas III

 

 

Środa

14:25 – 15:10

 

 

Środa

15:15 – 16:00

 

Piątek

14:25 – 15:10

 

s.6

 

 

 

s.1

 

 

s.21

 

14.

 

Kuczkowiak

Agnieszka

 

 

Matematyka konsultacje

 

Matematyka dodatkowa dla klasy IV A

 

Matematyka dodatkowa dla klasy IV B

 

 

Środa

14:40 – 15:25

 

Środa

12:50 – 13:35

 

 

Piątek

8:15 – 9:00

 

s.25

 

 

s.22

 

 

 

s.25

 

15.

 

Ćmil

Anna

 

 

Biologia/Chemia konsultacje

 

Przygotowanie do egzaminu

 

Trzymaj formę

 

 

Środa

14:25 – 15:10

 

Czwartek

14:25 – 15:10

 

Wtorek

14:25 – 15:10

 

 

s.26

 

 

s.25

 

 

s.26

 

16.

 

 

Kąkol

Dorota

 

 

Opieka na świetlicy

 

 

Przyroda

konsultacje

 

Zajęcia wyrównawcze dla klas IV – V

 

 

Czwartek

7:00 – 7:50

 

Czwartek

14:40 – 15:25

 

Środa

14:40 – 15:25

 

świetlica

 

 

s.24

 

 

s.24

 

17.

 

 

Bolechowska

Kamila

 

 

Przyroda/Geografia konsultacje

 

Kółko geograficzne

 

Przyroda dodatkowa dla klasy VI A

 

 

Czwartek

14:30 – 15:15

 

Czwartek

15:15 – 16:00

 

Poniedziałek

12:50 – 13:35

 

 

s.4

 

 

s.4

 

 

s.4

 

18.

 

Cudziło

Piotr

 

 

Nowoczesne technologie

 

Informatyka  konsultacje

 

 

Czwartek

14:15 – 15:35

 

Piątek

14:20 – 15:10

 

 

s.7

 

 

s.7

 

19.

 

 

Spór

Elżbieta

 

 

Pomoc w oddziale przedszkolnym

 

Pomoc w oddziale przedszkolnym

 

Dodatkowe zajęcia

z religii dla klas III

 

 

Środa

10:55 – 11:40

 

Czwartek

10:55 – 11:40

 

Piątek

12:50 – 13:35

 

 

 

 

 

 

 

s.13

 

20.

 

 

Batycki

Piotr

 

 

Muzyka/Plastyka konsultacje

 

Gitara

 

 

Zespół muzyczny

 

 

Kółko plastyczne

 

 

Czwartek

15:15 – 16:00

 

Wtorek

14:30 – 15:30

 

Środa

14:30 – 15:30

 

Czwartek

14:30 – 15:15

 

 

radiowęzeł

 

 

s.1

 

 

 

radiowęzeł

 

 

s.1

 

21.

 

Burda

Łukasz

 

 

Fizyka dodatkowa dla klasy II B

 

Fizyka

konsultacje

 

Zajęcia wyrównawcze

 

 

Piątek

13:30 – 14:10

 

Piątek

15:15 – 16:00

 

Poniedziałek 14:25 – 15:10

 

s.2

 

 

s.26

 

 

s.5

 

 

22.

 

Zawodnik

Karolina

 

 

Brazylijskie

JIU – JITSU

dla najmłodszych

 

 

Poniedziałek

15:00 – 16:30

 

aula

 

23.

 

 

Zwierzyk

Marek

 

 

Piłka nożna dla najmłodszych

 

 

Piątek

13:45 – 14:40

 

aula

 

24.

 

Pułka

Bartosz

 

 

Koło szachowe

 

Poniedziałek

14:40 – 15:25

 

s.24

 

28.

 

 

Wasylów

Elżbieta

 

 

Koło kulinarne

„Gotujmy razem”

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

15:15 – 17:00

 

 

stołówka