WF w II semestrze 2015/2016

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Paulina Michalik

 

SIATKÓWKA

 

15:30 – 17:00, aula, Paulina Michalik

 

TENIS STOŁOWY

 14:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA

 

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Maciej Pniewski

 

KOSZYKÓWKA

 

15:30 – 17:00, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty):

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

                                                 

Cele i zadania:

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 

27.02.2016 r. (4 godziny)

 

19.03.2016 r. (8 godzin)

 

16.04.2016 r. (8 godzin)

 

14.05.2016 r. (8 godzin)

 

18.06.2016 r. (8 godzin)

 

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują  36 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje nie zaliczenie zajęć

 

Nieobecność usprawiedliwioną uczeń może odrobić 1 raz w semestrze w postaci dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć dodatkowych w celu odrobienia nieobecności (w miarę możliwości czasowych, np.  dodatkową sobotę).