Harmonogram zajęć z wf-u - II semestr

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Maciej Pniewski

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

13:45 – 15:15 (14:30 – 16:00 dla tych, którzy dotrą później)  Szkoła Tańca „Prestige” przy ul. Niepodległości 12, Sylwia Jasińska

 

TANIEC NOWOCZESNY

14:35 – 16:35 aula, Miron Starosielec

 

 

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU

 

 

 

14:30 – 16:00, aula, Katarzyna Dzwonkowska

 

FITNESS

 

14:30 – 16:00, aula, Aldona Pocętek – Drozd  

TENIS STOŁOWY dla uczniów klas szóstych i klas pierwszych gimnazjum

 

17:00 – 18:30, hala sportowa ZSS przy ul. Niepodległości 1  B, Aldona Pocętek - Drozd

 

SIATKÓWKA

14:30 – 16:00, aula, Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY

dla uczniów klas II i III gimnazjum

 

 

Dodatkowo informujemy:

·         w poniedziałki w godzinach 15:00 – 17:00 w auli będą się odbywać zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu dla najmłodszych uczniów naszej szkoły podstawowej;

·         we wtorki w godzinach 16:00 – 17:30 w hali sportowej ZS Nr 1 przy ul Niepodległości 1 będą się odbywać zajęcia Akademii Piłkarskiej „Szkolna 13” dla wszystkich chętnych najmłodszych uczniów szkoły podstawowej;

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

w I semestrze

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania „wolnego czasu” w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialnościza zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 20.09.2014 r. (8 godzin)

 • Święto pieczonego ziemniaka. Ognisko.

18.10.2014 r. (8 godzin)

 • Marsz Nordic Walking – Goleniów/ Marsz Nordic Walking z Wisełki do Międzyzdrojów

22.11.2014 r. (8 godzin)

 • Rajd pieszy po okolicach Goleniowa pt: „Złota jesień”.

13.12.2014 r. (8 godzin)

 • Wycieczka krajoznawcza po okolicach Goleniowa według planu przygotowanego przez uczniów we współpracy z nauczycielem./ Wyjazd do kina, muzeum, teatru.

10.01.2015 r. (4 godzin)

 • Wyjście na goleniowskie lodowisko. Gry i zabawy na lodzie.
 • UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują  34 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje niezaliczenie zajęć

 

Nieobecność usprawiedliwioną uczeń może odrobić 1 raz w semestrze w postaci dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć dodatkowych w celu odrobienia nieobecności (w miarę możliwości czasowych, np.  dodatkową sobotę).

 

 

Uwaga! Uczeń, który wybrał fakultatywne zajęcia kolidujące z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych, może zmienić swoja decyzję do 10 września 2014 r. na druku otrzymanym od wychowawcy.