Wykaz zajęć pozalekcyjnych 2017-2018

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 – semestr I

 

Lp

Nazwisko i imię

nauczyciela

Konsultacje

Numer

sali

przedmiot

dzień/godz.

 

1.

 

 

Podstawczuk Remigiusz

 

 

Język polski konsultacje

 

Czwartek

14:25 – 15:15

 

6

 

2.

 

 

Swirog

Olga

 

 

Język polski konsultacje

 

Język polski

zblokowany

 

Koło polonistyczne

dla klasy 3B

 

 

 

Wtorek

15:20 – 16:05

 

Środa

9:45 – 14:15

 

Czwartek

14:25 – 15:10

 

26

 

 

7

 

 

2

 

 

3.

 

 

Wojda

Klaudia

 

 

Język polski konsultacje

 

Koło polonistyczne

dla klasy 2A

 

Język polski

zblokowany

 

 

 

Wtorek

13:45 – 14:30

 

Wtorek

14:30 – 15:15

 

Środa

9:45 – 14:15

 

 

25

 

 

25

 

 

26

 

4.

 

Dorota

Vincurkova

 

 

 

 

Koło gazetki szkolnej

 

Język polski konsultacje

 

Opieka na świetlicy

 

Wtorek

13:45 – 14:30

 

Wtorek

14:40 – 15:25

 

Środa

7:00 – 7:50

 

 

24

 

 

24

 

 

świetlica

 

 

5.

 

 

Cudziło

Joanna

 

 

Historia / WOS

konsultacje

 

Historia dodatkowa dla klasy 3A

 

Koło historyczne

 

 

Wtorek

14:30 – 15:15

 

Środa

13:30 – 14:15

 

Środa

14:40 – 15:30

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

6.

 

 

Bielczuk

Magdalena

 

 

Język angielski dodatkowy dla klasy III A

 

Język angielski dodatkowy dla klasy V A

 

Język angielski konsultacje

 

 

Wtorek

9:05 – 9:50

 

 

Piątek

9:05 – 9:50

 

 

Wtorek

14:15 – 15:00

 

8

 

 

 

24

 

 

 

6

 

7.

 

 

Jurczak

Magdalena

 

 

Język angielski dodatkowy dla klasy III A

 

Język angielski dodatkowy dla klasy II A

 

Język angielski konsultacje

 

 

 

Wtorek

9:05 – 9:50

 

 

Czwartek

10:55 – 11:40

 

 

Wtorek

14:15 – 15:00

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

8.

 

 

Makowska

Joanna

 

 

Język angielski dodatkowy dla klasy II A

 

Język angielski konsultacje

 

 

Czwartek

10:55 – 11:40

 

 

Piątek

13:45 – 14:30

 

8

 

 

 

21

 

9.

 

Osińska

Marta

 

 

Język hiszpański / Język angielski  konsultacje

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego

 

 

Wtorek

14:40 – 15:25

Czwartek

13:45 – 14:30

 

Poniedziałek

13:45 – 14:30

 

23

 

23

 

 

14

 

 

10.

 

Dzwonkowska –

Turkiewicz

Katarzyna

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego

 

Język hiszpański konsultacje

 

 

Wtorek

13:40 – 14:25

 

 

Środa

14:30 – 15:15

 

26

 

 

 

25

 

11.

 

Awłas

Nadia

 

 

Język hiszpański konsultacje

 

 

Poniedziałek

14:40 – 15:30

 

6

 

12.

 

Smoter

Aleksandra

 

 

Opieka na świetlicy

 

 

Język niemiecki konsultacje

 

 

 

Wtorek

7:00 – 7:50

 

Piątek

14:25 – 15:10

 

 

świetlica

 

 

6

 

13.

 

Gerwatowska

Sylwia

 

Matematyka konsultacje

 

Środa

14:30 – 15:15

 

 

2

 

 

 

14.

 

Kowalczyk

Agnieszka

 

 

Matematyka konsultacje

 

 

 

Środa

14:30 – 15:15

 

 

26

 

 

15.

 

Buczma

Agnieszka

 

 

Matematyka konsultacje

 

 

Poniedziałek

7:30 – 8:15

 

5

 

16.

 

 

Wasylów

Elżbieta

 

 

Matematyka konsultacje

 

 

Wtorek

13:35 – 14:20

 

8

 

17.

 

 

Bolechowska

Kamila

 

 

 

Geografia/Przyroda

konsultacje

 

 

Czwartek

14:30 – 15:15

 

 

4

 

18.

 

Ćmil

Anna

 

 

 

Przygotowanie do egzaminu biologia/chemia dla klasy 3A i 3B

 

Biologia / Chemia konsultacje

 

 

Poniedziałek

15:10 – 15:50

 

 

 

Piątek

14:15 – 15:00

 

 

2

 

 

 

 

6

 

 

19.

 

 

Grabowska – Rojek

Małgorzata

 

 

Fizyka

konsultacje

 

 

Środa

14:25 – 15:10

 

21

 

20.

 

Cudziło

Piotr

 

 

Informatyka konsultacje

 

Koło informatyczne

 

 

Środa

14:40 – 15:25

 

Wtorek

14:40 – 15:25

 

 

7

 

 

7

 

 

 

21.

 

 

Spór

Elżbieta

 

 

Opieka na świetlicy

 

 

Przygotowanie do komunii

 

Czwartek

7:00 – 7:50

 

Czwartek

13:35 – 14:30

 

 

 

świetlica

 

 

22

 

22.

 

Stańczak – Mańkowska

Anna

 

 

Akademia Umysłu

 

Poniedziałek

13:45 – 14:30

 

 

 

 

7

 

23.

 

Pniewski

Maciej

 

 

Technika

konsultacje

 

 

 

 

Piątek

14:40 – 15:25

 

1

 

24.

 

Pułka

Bartosz

 

 

Koło szachowe

 

Poniedziałek

14:40 – 15:25

 

 

 

23

 

25.

 

Pomocka

Urszula

 

 

Opieka na świetlicy

 

 

Poniedziałek

7:00 – 7:50

 

świetlica

 

26.

 

 

Szymczak

 Klaudia

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

         dla klas I       

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

         dla klas II  

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

         dla klas III 

 

 

Środa

13:45 – 14:30

 

 

Czwartek

12:50 – 13:35

 

 

Wtorek

13:45 – 14:30

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12