G 4 - plan lekcji na II semestr

Od 29.01. 2018 r.

Bolechowska

P.Cudziło

Podstawczuk

Gerwatowska

 

PON

II A  G4

II B G4

III A  G4

III B G4

PON

8.00 - 8.45

aula WF

aula WF

6 H

2 JP

1.

8.50 - 9.35

aula WF

aula WF

6 F

2 H

2.

9.45 - 10.30

4 H

5 CH

6 JP

2 F

3.

10.40 - 11.25

4 F

5 JP

6 B

2 M

4.

11.35 - 12.20

4 Rel

5 F

6 M

2 CH

5.

12.30 - 13.15

4 M

5 JH

6 M

7 INF

6.

13.30 - 14.15

4 B

5 JP

aula WF chł.

aula WF chł. / 6 JN dz.

7.

14.25 -15.10

4 GW

5 GW

aula WF chł.

aula WF chł. / 6 JN dz.

8.

 

       

 

WTOREK

II A  G4

II B G4

III A  G4

III B G4

WT

8.00 - 8.45

4 JP

5 WDŻ

aula WF dz. / 6 JN chł.

aula WF dz. / 6 JN chł.

1.

8.50 - 9.35

4 JP

5 G

aula WF dz. / 6 JN chł.

aula WF dz. / 6 JN chł.

2.

9.45 - 10.30

4 JH

5 H

6 M

2 G

3.

10.40 - 11.25

4 G

5 JP

6 M

2 WOS

4.

11.35 - 12.20

4 M

5 M

6 WOS

2 JP

5.

12.30 - 13.15

4 WOS

5 M

6 JP

2 JP

6.

13.30 - 14.15

21 WDŻ

 

2 JA wz / 4 JA z / 6 JA ś

2 JA wz / 4 JA z / 6 JA ś

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

 

         

ŚRODA

II A G4

II B G4

III A G4

III B  G4

ŚR

8.00 - 8.45

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 M

2 Rel

1.

8.50 - 9.35

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JP

2 M

2.

9.45 - 10.30

Nauczanie blokowe

Nauczanie blokowe

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

3.

10.40 - 11.25

"Edukacyjna przygora"

"Edukacyjna przygora"

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4.

11.35 - 12.20

9:45 - 14:15

9:45 - 14:15

6 F

2 CH

5.

12.30 - 13.15

Sale 7 / 26

Sale 7 / 26

6 CH

2 F

6.

13.30 - 14.15

 

 

6 Rel

2 B

7.

14.25 -15.10

 

 

 

2  H (do egzaminu)

8.

15:15 - 16:00

 

 

 

 

9.

           

CZWARTEK

II  A  G4

II B  G4

III A   G4

III B  G4

CZW

8.00 - 8.45

1 JH

5 M

6 JN

2 G

1.

8.50 - 9.35

1 JN

5 JH

6 GW

2 JH

2.

9.45 - 10.30

1 H

5 M

6 JH

2 JP

3.

10.40 - 11.25

1 CH

5 JP

6 G

2 M

4.

11.35 - 12.20

1 JP

5 Rel

6 JP

2 M

5.

12.30 - 13.15

1 JP

5 JN

6 H

2 GW

6.

13.30 - 14.15

 

5 JN

6 WDŻ

2 JP

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

15:15 - 16:00

 

 

 

 

9.

           

PIĄTEK

II A   G4

II B   G4

III A  G4

III B   G4

PT

8.00 - 8.45

4 M

5 JP

6 Rel

2 H

1.

8.50 - 9.35

4 M

5 H

6 CH

2 Rel

2.

9.45 - 10.30

4 JN

5 Rel

6 G

2 M

3.

10.40 - 11.25

4 JP

5 M

6 JH

2 JN

4.

11.35 - 12.20

4 Rel

5 WOS

6 JP

2 JH

5.

12.30 - 13.15

1 JA wz / 3 JA z / 5 JA ś

1 JA wz / 3 JA z / 5 JA ś

6 JN dz.

2 B

6.

13.30 - 14.15

 

5  B

6 JN dz.

2 WDŻ

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

Plan dla G 4 od 18 IX

Od 18.09. 2017 r.

Bolechowska

P.Cudziło

Podstawczuk

Gerwatowska

 

PON

II A  G4

II B G4

III A  G4

III B G4

PON

8.00 - 8.45

aula WF

aula WF

6 H

2 JP

1.

8.50 - 9.35

aula WF

aula WF

6 F

2 H

2.

9.45 - 10.30

4 H

5 CH

6 JP

2 F

3.

10.40 - 11.25

4 F

5 JP

6 B

2 M

4.

11.35 - 12.20

4 Rel

5 F

6 GW

2 CH

5.

12.30 - 13.15

4 M

5 JH

6 M

7 INF

6.

13.30 - 14.15

4 B

5 JP

aula WF chł.

aula WF chł. / 2 JN dz.

7.

14.25 -15.10

4 GW

5 GW

aula WF chł.

aula WF chł. / 2 JN dz.

8.

 

       

 

WTOREK

II A  G4

II B G4

III A  G4

III B G4

WT

8.00 - 8.45

4 JP

5 Rel

aula WF dz. / 6 JN chł.

aula WF dz. / 6 JN chł.

1.

8.50 - 9.35

4 JP

5 G

aula WF dz. / 6 JN chł.

aula WF dz. / 6 JN chł.

2.

9.45 - 10.30

4 JH

5 H

6 M

2 G

3.

10.40 - 11.25

4 G

5 JP

6 M

2 WOS

4.

11.35 - 12.20

4 M

5 M

6 WOS

2 JP

5.

12.30 - 13.15

4 WOS

5 M

6 JP

2 JP

6.

13.30 - 14.15

 

 

2 JA wz / 4 JA z / 6 JA ś

2 JA wz / 4 JA z / 6 JA ś

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

 

         

ŚRODA

II A G4

II B G4

III A G4

III B  G4

ŚR

8.00 - 8.45

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 M

2 Rel

1.

8.50 - 9.35

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 Rel

2 M

2.

9.45 - 10.30

Nauczanie blokowe

Nauczanie blokowe

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

3.

10.40 - 11.25

"Edukacyjna przygora"

"Edukacyjna przygora"

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4.

11.35 - 12.20

9:45 - 14:15

9:45 - 14:15

6 F

2 B

5.

12.30 - 13.15

Sale 7 / 26

Sale 7 / 26

6 CH

2 F

6.

13.30 - 14.15

 

 

6 H

 

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

15:15 - 16:00

 

 

 

 

9.

           

CZWARTEK

II  A  G4

II B  G4

III A   G4

III B  G4

CZW

8.00 - 8.45

1 JH

5 Rel

6 JN

2 G

1.

8.50 - 9.35

1 JN

5 JH

6 M

2 JH

2.

9.45 - 10.30

1 H

5 M

6 JH

2 JP

3.

10.40 - 11.25

1 CH

5 JP

6 JP

2 M

4.

11.35 - 12.20

1 JP

5 JN

6 JP

2 M

5.

12.30 - 13.15

1 JP

5 JN

6 H

2 GW

6.

13.30 - 14.15

 

 

6 G

2 JP

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

15:15 - 16:00

 

 

 

 

9.

           

PIĄTEK

II A   G4

II B   G4

III A  G4

III B   G4

PT

8.00 - 8.45

4 M

5 JP

6 Rel

2 H

1.

8.50 - 9.35

4 M

5 H

6 CH

2 Rel

2.

9.45 - 10.30

4 JN

5 M

6 G

2 JH

3.

10.40 - 11.25

4 JP

5 M

6 JH

2 JN

4.

11.35 - 12.20

4 Rel

5 WOS

6 JP

2 M

5.

12.30 - 13.15

1 JA wz / 3 JA z / 5 JA ś

1 JA wz / 3 JA z / 5 JA ś

6 JN dz.

2 CH

6.

13.30 - 14.15

 

5  B

6 JN dz.

 

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

Plan lekcji dla G 4

Od 1.09. 2017 r.

Bolechowska

P.Cudziło

Podstawczuk

Gerwatowska

 

PON

II A  G4

II B G4

III A  G4

III B G4

PON

8.00 - 8.45

aula WF

aula WF

6 H

2 JP

1.

8.50 - 9.35

aula WF

aula WF

6 F

2 H

2.

9.45 - 10.30

4 H

5 CH

6 JP

2 F

3.

10.40 - 11.25

4 F

5 JP

6 B

2 M

4.

11.35 - 12.20

4 Rel

5 F

6 GW

2 CH

5.

12.30 - 13.15

4 M

5 JH

6 M

7 INF

6.

13.30 - 14.15

4 B

5 JP

aula WF chł.

aula WF chł. / 2 JN dz.

7.

14.25 -15.10

4 GW

5 GW

aula WF chł.

aula WF chł. / 2 JN dz.

8.

 

       

 

WTOREK

II A  G4

II B G4

III A  G4

III B G4

WT

8.00 - 8.45

4 JP

5 Rel

aula WF dz. / 6 JN chł.

aula WF dz. / 6 JN chł.

1.

8.50 - 9.35

4 JP

5 G

aula WF dz. / 6 JN chł.

aula WF dz. / 6 JN chł.

2.

9.45 - 10.30

4 JH

5 H

6 M

2 G

3.

10.40 - 11.25

4 G

5 JP

6 M

2 WOS

4.

11.35 - 12.20

4 M

5 M

6 WOS

2 JP

5.

12.30 - 13.15

4 WOS

5 M

6 Rel

2 JP

6.

13.30 - 14.15

 

 

2 JA wz / 3 JA z / 6 JA ś

2 JA wz / 3 JA z / 6 JA ś

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

 

         

ŚRODA

II A G4

II B G4

III A G4

III B  G4

ŚR

8.00 - 8.45

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 Rel

2 M

1.

8.50 - 9.35

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JP

2 M

2.

9.45 - 10.30

Nauczanie blokowe

Nauczanie blokowe

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

3.

10.40 - 11.25

"Edukacyjna przygora"

"Edukacyjna przygora"

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4.

11.35 - 12.20

9:45 - 14:15

9:45 - 14:15

6 F

2 B

5.

12.30 - 13.15

Sale 7 / 26

Sale 7 / 26

6 CH

2 F

6.

13.30 - 14.15

 

 

6 H

2 Rel

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

15:15 - 16:00

 

 

 

 

9.

           

CZWARTEK

II  A  G4

II B  G4

III A   G4

III B  G4

CZW

8.00 - 8.45

1 JH

5 JN

6 M

2 G

1.

8.50 - 9.35

1 JN

5 JH

6 M

2 JH

2.

9.45 - 10.30

1 H

5 M

6 JH

2 JP

3.

10.40 - 11.25

1 CH

5 JP

6 JP

2 M

4.

11.35 - 12.20

1 JP

5 M

6 JN

2 Rel

5.

12.30 - 13.15

1 JP

5 Rel

6 H

2 GW

6.

13.30 - 14.15

 

 

6 G

2 JP

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.

15:15 - 16:00

 

 

 

 

9.

           

PIĄTEK

II A   G4

II B   G4

III A  G4

III B   G4

PT

8.00 - 8.45

4 M

5 JP

6 CH

2 H

1.

8.50 - 9.35

4 M

5 H

6 JP

2 CH

2.

9.45 - 10.30

4 JN

5 M

6 G

2 JH

3.

10.40 - 11.25

4 JP

5 JN

6 JH

2 M

4.

11.35 - 12.20

4 Rel

5 WOS

6 JP

2 JN

5.

12.30 - 13.15

1 JA wz / 3 JA z / 2 JA ś

1 JA wz / 3 JA z / 2 JA ś

6 JN dz.

 

6.

13.30 - 14.15

 

5  B

6 JN dz.

 

7.

14.25 -15.10

 

 

 

 

8.