Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017-2018

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Oddział

Imię i nazwisko rodzica

„0”

Agnieszka Szatewicz

I a

Ewa Markowska

I b

Beata Skrzypiec

II a

Małgorzata Radoń

II b

Aleksandra Bednarek

III a

Łukasz Tunkiewicz

III b

Agnieszka Wiatr

III c

Marzena Skiba

IV a

Jarosław Słaby

IV b

Aleksandra Bednarek

IV c

Marita Mielczarek

V a

Marieta Szafranowicz

V b

Magdalena Czechorowska

VI a

Katarzyna Matusiak

VI b

Aneta Piasecka

VII a

Milena Biliniewicz

VII b

Aneta Piasecka

II a G4

Aneta Niepsuj

II b

Joanna Bąk

III a

Danuta Kurant

III b

Katarzyna Matusiak

Skład Rady Rodziców w roku 2016/2017

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Oddział

Imię i nazwisko Rodzica

0 „A”

Dawid Hebel

I A

Małgorzata Radoń

I B

Aleksandra Bednarek

II A

Łukasz Tunkiewicz

II B

Agnieszka Wiatr

II C

Sylwia Szambelan

III A

Jarosław Słaby

III B

Bożena Głogowska

III C

Katarzyna Wojtowicz

IV A

Marieta Szafranowicz

IV B

Magdalena Czechorowska

V A

Katarzyna Matusiak

V B

Aneta Piasecka

VI A

Wojciech Danowski

VI B

Anna Sućko

I a    G4

Aneta Niepsuj

I b

Małgorzata Kurkowska

II a

Monika Brdoń

II b

Katarzyna Matusiak

III a

Elwira Kucharczyk-Lewandowska

III b

Aleksandra Różańska