Terminarz rekrutacji w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym

Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

 

1. Od 9 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Od 9 maja 2018 r. do 5 lipca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.  15 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018r. do godz. 15.00 - możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

4. Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5. Do 28 czerwca 2018 r.-weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00-podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7. Od 6 lipca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. – termin potwierdzania przez rodziców kandydatów

woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8. Dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9. Dnia 12 lipca 2018r. do godz. 15.00 - poinformowanie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

10. Jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca:

a) Od 12 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 16 lipca 2018 r. do godz. 15.00 -składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

b) Od 12 lipca 2018r. do 3 sierpnia 2018r. -weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

c) Do 1 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

d) Do 3 sierpnia 2018 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

e) Dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

f) Do 9 sierpnia 2018 r.do godz. 12.00 – termin potwierdzania przez rodziców kandydatów

woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

g) Dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

h) Dnia 10 sierpnia  2018 r. do godz. 15.00-poinformowanie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.